June 5

9:30 AM - 2:00 PM

Rodale Institute

 

June 6

10:00 AM - 1:00 PM

Rodale Institute

 

June 6 - 7

9:00 AM - 12:00 PM

The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens, CA

 

June 11

6:30 PM - 8:30 PM

Rodale Institute

 

June 13

10:00 AM - 4:00 PM

Rodale Institute

 

June 18

6:00 PM - 9:00 PM

University of Colorado, Boulder

 

June 19

7:30 AM - 12:30 PM

Indian Peaks Golf Course

 

June 21

12:00 PM - 4:00 PM

Rodale Institute

 

June 24

9:00 AM - 12:00 PM

Rodale Institute

 

June 27

10:00 AM - 1:00 PM

Rodale Institute